شناسه خبر: 20464

سعید محمد : مسئولین مناطق آزاد زمین فروشی کردند تا کار اقتصادی

اقتصاد نگار: دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: در برخی مناطق آزاد به جای تمرکز بر تولید و صادرات، به فروش زمین و منابع ناپایدار روی آورده اند.

ارسال نظر