شناسه خبر: 20472

الزام حضور دانش آموزان در مدارس بر اساس برنامه زمان بندی شده

اقتصاد نگار : معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش: بر اساس تکلیف ستاد ملی کرونا مدارس ملزم به ارائه آموزش حضوری به دانش آموزان هستند. همه دانش آموزان بر اساس برنامه زمان بندی شده مدارس ملزم به حضور در مدارس هستند.

ارسال نظر