شناسه خبر: 20822

همه نهادهای دولتی در بهبود وضعیت بورس نقش دارند

اقتصاد نگار : یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد اثرگذار بر بازارسرمایه نیست و تصمیمات اقتصادی کشور محصول همکاری نهاد های مختلف دولتی است، گفت: بهبود روند شاخص بورس به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و این امر بدون هماهنگی همه نهادهای دولتی محقق نمی شود.

علی اسلامی بیدگلی ، درمورد تاثیر وزارت اقتصاد بر بازار سرمایه طی سه ماه گذشته اظهار کرد: ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و اثر آن بر بازارسرمایه در چهار ماه امکان پذیر نیست. وزارت اقتصاد دارای زیر مجموعه‌های پیچیده و با اهمیتی است که نمی توان با تصمیمات سریع آنها را در معرض خطر قرار داد. بنابراین هر برنامه در این وزارتخانه به چیدمان دقیق نیاز دارد و باید در زمان مناسب اجرا شود.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییرات سریع بدون کار کارشناسی، در چنین برهه ای یعنی ریسک سیستماتیک، افزود: با توجه به مشکلات عمیق اقتصادی، پیاده سازی رویکردهای جدید با هدف اصلاح ساختاری و روندی بازار سرمایه حداقل به ۲ سال زمان نیاز است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: تغییرات در سازمان ها و شرکت های اقتصادی هنوز به طور کامل شکل نگرفته به طور مثال تغییرات مدیریتی سازمان بورس به تازگی انجام شده است. روند این بازار مهم که از سال گذشته بر اهمیت آن نیز افزوده شده، باید مورد بازنگری قرار گیرد و از آنجایی که بازار سرمایه، بازاری بلند مدت است بنابراین باید به مدیران فرصتی داده شود تا برنامه ها به ترتیب و همسو با موقعیت اقتصادی اجرا شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اجرای عجولانه برنامه های وزارت اقتصاد ریسک سیستماتیک تلقی می شود که این ریسک تاثیر منفی و مستقیم در بازار سرمایه دارد. از سوی دیگر بهبود روند شاخص بورس به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و این امر بدون هماهنگی همه نهادهای دولتی محقق نمی شود.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور و بازارسرمایه نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های وزارت اقتصاد در چهار ماه گذشته نیست، خاطرنشان کرد: بهبود شرایط اقتصادی به طرح های بزرگ و بلند مدت نیاز دارد، برای اجرای هر طرح یا تصمیم جدید بستر ها و زیر ساخت هایی لازم است. به بیان دیگر باید گفت اصلاحات یا توسعه اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

وی افزود: ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و اثر آن بر بازارسرمایه در مدت چهار ماه ممکن نیست و باید اجازه داد تا برنامه های جدید به ترتیب اجرا شوند.

 

منبع : ایسنا

 

ارسال نظر