شناسه خبر: 20829

بودجه 2022عربستان سعودی بدون نفت تدوین شد!

به گزارش اقتصاد نگار شورای وزیران عربستان سعودی در جلسه ، 12 دسامبر 2021، به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز، بودجه سال آتی را را تصویب کرد. سال مالی 2022، با هزینه کل 955 میلیارد ریال عربستان، کل درآمد حدود 1045 میلیارد ریال و مازاد حدود 90 میلیارد ریال تصویب شد.

الجدان، وزیر امور اقتصادی عربستان خاطرنشان کرد که بودجه 2022 منعکس کننده عزم دولت برای ارتقای رشد اقتصادی پس از همه گیری و تخصیص منابع برای سلامت، آموزش و توسعه خدمات اصلی، علاوه بر تداوم حمایت ها و مزایای اجتماعی است. الجدان اشاره کرد که این بودجه به عنوان بخشی از روند اصلاحات برای توسعه مدیریت مالیه عمومی و در عین حال حفظ سقف های مخارج اعلام شده قبلی به گونه ای است که پایداری مالی در میان مدت و موقعیت مالی قوی را تضمین می کند که دولت را قادر می سازد تا به هر گونه تغییر اضطراری پاسخ دهید و شوک های اقتصادی غیرمنتظره را جذب کنید.

الجدان اظهار داشت که برآوردهای بودجه برای سال مالی 2022 نشان می دهد که کل درآمدها به 1045 میلیارد ریال عربستان( SAR)خواهد رسید که نسبت به درآمدهای پیش بینی شده در سال 2021 افزایش 12.4 درصدی داشته است یعنی مازاد 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی. این مازادها در جهت تقویت ذخایر دولت، حمایت از صندوق های توسعه ملی و صندوق سرمایه گذاری عمومی، بررسی امکان تسریع در اجرای برخی برنامه ها و پروژه های راهبردی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی و یا بازپرداخت نسبی بدهی های عمومی بر اساس شرایط بازار تدوین شده اند.

در مورد بدهی های عمومی دولت، الجدان توضیح داد که انتظار می رود شاخص های بدهی عمومی در سال 2022 بهبود یابد و به حدود 25.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد (29.2درصد تولید ناخالص ،میزان بدهی های دولت عربستان در سال 2021بود)، در نتیجه انتظارات مازاد بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی، مشروط بر اینکه استقراض ها پایدار باشد برای اقتصادی مانند عریستان میتواند مطلوب باشد. برای بازپرداخت اصل بدهی که قرار است در آینده بازپرداخت شود، یا برای سرمایه‌گذاری از فرصت‌های بازار مطلوب برای حمایت از ذخایر یا تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای که می‌توانند از طریق انتشار سالانه تسریع شوند، استفاده می‌شود. وی همچنین اظهار داشت که انتظار می رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2024 در سطوح مناسب باقی بماند و  حذاکثر در  میزان 25.4درصد تولید ناخالص فراتر نرود.

وی افزود: دولت در حال کار بر روی تدوین چارچوب مدیریت ریسک است که هدف آن پیگیری و نظارت بر تحولات کلیدی در اقتصاد محلی و جهانی است تا خطرات ناشی از آنها شناسایی و سپس پیامدهای آن ارزیابی شود.

الجدان اشاره کرد که هدف دولت برای سال مالی 2022 و میان مدت، حمایت از بهبود تدریجی مداوم در فعالیت‌های اقتصادی، در عین حفظ ابتکاراتی است که در سال‌های اخیر انجام شده است، و همچنین این برنامه تعهد به دستیابی به اهداف بلند مدت مانند هدف گذاری 2030 را نیز  را حفظ می‌کند.

 

چشم انداز 2030 عربستان با کاهش اتکای اولیه به درآمدهای نفتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه درآمدهای غیرنفتی و تضمین پایداری آنها طراحی شده است.

 

محمد الجدان، همچنین در مصاحبه ای به رویترز گفت: «ما اکنون به طور کامل هزینه های دولت را از درآمد های ارزی دلاری جدا می کنیم."ما به مردم خود و بخش خصوصی یا اقتصاد به طور کلی می گوییم که می توانید با قابلیت پیش بینی برنامه ریزی کنید. سقف های بودجه بدون توجه به اینکه قیمت نفت یا درآمدها چگونه اتفاق می افتد تدوین شده است."

بزرگترین اقتصاد عربی، سال گذشته با آسیب به بخش‌های در حال رشد اقتصادی غیرنفتی خود  مقداری کوچک شد، در حالی که قیمت‌های بی‌سابقه نفت بر امور مالی اش تأثیر گذاشت و کسری بودجه سال 2020 را به 11.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد. اما با کاهش محدودیت‌های کووید-19 در سطح جهانی و داخلی، اقتصاد سال جاریش به عقب روال سابقش نزدیک شد.

بر اساس بودجه منتشر شده 2سال اخیر، عربستان سعودی رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 درصدی را در سال جاری و پس از آن رشد 7.4 درصدی را در سال 2022 پیش بینی کرده است.

دولت عربستان قیمت نفتی که برای محاسبه بودجه خود در نظر گرفته است را در بودجه اعلام نکرده است تا اتکای خود به نفت را در راستای اهداف 2030، کاهش دهد.

 

مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، برآورد کرده بود که عربستان  احتمالاً بودجه را بر اساس پیش‌بینی قیمت نفت که می‌تواند بین 50 تا 55 دلار در هر بشکه باشد، بر اساس پیش‌بینی‌های درآمد رسمی قبلی استوار کرده تا در صورت رشد قیمت نفت، مازاد درآمد هایش را صرف سرمایه گذاری های خارجی و داخلی بکند.

او گفت: "در سال 2022 در مقایسه با سال های گذشته بودجه 15.7 درصد افزایش درآمد دولت وجود داشت. من فکر می کنم اکنون با افزایش شدید قیمت نفت، احتمال  قیمت بیش از 70 دلار در هر بشکه وجود دارد."

توانایی عربستان سعودی برای حفظ دقت مالی تا حدی به نقش فزاینده نهادهایی مانند صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) یا صندوق توسعه ملی در حمایت از برنامه های سرمایه گذاری جاه طلبانه محمد بن سلمان هم  بستگی داشت.

عربستان سعودی قصد دارد تا سال 2030 بیش از 3 تریلیون دلار سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی داشته باشد، هدفی که اقتصاددانان گفته اند رسیدن به آن دشوار است.

محمد ابوباشا، رئیس تحلیل اقتصاد کلان در EFG Hermes گفت: مازاد مورد انتظار بودجه در سال 2022 نه تنها به دلیل افزایش قیمت نفت و تولید، بلکه به دلیل کاهش هزینه‌های مرتبط با کووید و همچنین انتقال بار سرمایه‌گذاری به صندوق‌های دولتی با توجه  به PIF صورت گرفته است.

1$=3.75ریال عربستان

http://www.eghtesadnegar.ir/

 

ارسال نظر