شناسه خبر: 21024

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

اقتصادنگار: شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 84 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 84 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 شاخص آلودگی هوا امروز افزایش یافته است.  در ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 79 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، 199 روز هوای قابل قبول، ۷۳ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 6 روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، 84 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز آلوده برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوا در روز جاری 8 و کمترین دما 1 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

منبع: فارس

ارسال نظر