شناسه خبر: 21252

نگاهی به صادرات و واردات محصولات فولادی‌ در ٨ ماهه امسال

اقتصادنگار: طبق آمار، طی هشت ماهه امسال صادرات فولادی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شمش، مقاطع طویل، محصولات و آهن اسفنجی رشد ۲۷ تا ۱۰۵ درصدی را تجربه کرده و در مقابل اما میزان واردات مقاطع تخت و محصولات فولادی در این مدت کاهش یافته است.

بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته است، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن صادر شده در هشت ماهه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی داشته است.  به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات بیلت و بوم از دو میلیون و ۸۷۳ هزار تن با رشد ۱۲ درصدی به سه میلیون و ۲۲۰ هزار تن و صادرات اسلب از ۹۱۷۴ هزار تن با رشد ۷۳ درصدی به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن رسیده است. 

در مجموع هشت ماه نخست امسال دو میلیون و ۱۸۷ هزار تن محصولات فولادی صادر شده است که ۵۰۸ هزار تن بیشتر از میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۶۷۹ هزار تن) است و بدین ترتیب ۳۰ درصد رشد داشته است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن انواع مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شده. این آمار در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن ثبت شده و بر این اساس امسال میزان صادرات آن ۴۵ درصد افزایش داشته است.

در این مدت صادرات تیرآهن و میلگرد ۵۹ درصد نسبت به هشت ماهه ۱۳۹۹ بیشتر شده و از ۹۸۳ هزار تن به یک میلیون و ۵۵۹ هزار تن رسیده است اما صادرات تیرآهن ۲۰ درصد افت داشته است. در حالیکه طی هشت ماهه سال گذشته ۱۲۰ هزار تن تیرآهن از ایران صادر شده بود امسال این عدد به ۹۶ هزار تن رسیده است. در میزان صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع نیز عدد ۱۲۵ هزار تن حفظ شده است. 

طبق معمول، بیشترین درصد افزایش صادرات متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۱۰۵ درصدی در هشت ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۸۲۷ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، میزان صادرات آهن اسفنجی ایران ۴۰۳ هزار تن ثبت شده است.

در این میان تنها میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. در حالیکه در مجموع هشت ماه ابتدایی سال گذشته  ۴۵۱ هزار تن مقاطع تخت (شامل ورق گرم، ورث سرد و ورق پوششدار) صادر شد، در مدت مشابه امسال این عدد ۱۰ درصد کمتر شده و میزان صادرات به ۴۰۷ هزار تن رسیده است. 

صادرات ورق گرم از ۳۷۱ هزارتن به ۳۱۷ هزار تن و ورق سرد از ۲۵ هزار تن به ۱۳ هزار تن رسیده که به ترتیب ۱۵ و ۴۸ درصد کمتر شده است اما صادرات ورق پوششدار از ۵۵ هزار تن به ۷۷ تن رسیده و براین اساس ۴۰ درصد افزایش صادرات را تجربه کرده است.

محصولات فولادی علیرغم کاهش میزان واردات نسبت به سال گذشته همچنان بیشترین میزان واردات را دارد.

در مقابل در بحث واردات فولادی‌ها، در مجموع هشت ماهه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تنها میزان واردات مقاطع طویل فولادی افزایشی ثبت شده است. این درحالیست که واردات مقاطع تخت فولادی ۱۵ درصد و محصولات فولادی ۱۳ درصد کمتر شده است. کشور همچنان از واردت آهن اسفنجی بی‌نیاز است و میزان واردات شمش فولاد نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

بیشترین میزان واردات فولادی طی هشت ماهه امسال محصولات فولادی معادل ۵۳۳ هزار تن بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۱۱ هزار تن) ۱۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.

پس از آن میزان واردات مقاطع تخت فولادی نیز در هشت ماهه امسال معادل ۴۷۴ هزار تن ثبت شده است که از میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کمتر است. در مجموع هفت ماهه سال گذشته ۵۵۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده بود.

در مقاطع تخت فولادی، برخلاف آنکه واردات ورق گرم ۶۲ درصد کمتر شده و به ۸۹ هزار تن در مجموع هشت ماهه امسال رسیده است، واردات ورق سرد ۱۷ درصد و ورق پوششدار یک درصد بیشتر شده است. ورق سرد ۱۹۷ هزار تن و ورق پوششدار ۱۵۲ هزار تن در مدت مذکور سال جاری وارد کشور شده است.

اما طبق آمار از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده نسبت به همین مدت در سال گذشته هفت درصد افزایش یافته و از ۵۵ هزار تن به ۵۹ هزار تن رسیده است.

به صورت دقیق‌تر در مجموع هشت ماهه امسال ۱۱ هزار تن تیرآهن و ۲۱ هزار تن میلگرد وارد شده که به ترتیب ۵۷ درصد  و ۱۷ درصد بیشتر از میزان واردات آن‌ها در هشت ماهه ۱۳۹۹  است؛ اما واردات نبشی، ناودانی  و سایر مقاطع ۱۰ درصد کاهش داشته و به ۲۷ هزار تن رسیده است.

واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) در مدت مذکور سال جاری برابر میزان واردات آن در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ و معادل ۴۰۰۰ تن ثبت شده است. در این مدت قریب به ۲۰۰۰ تن بیلت و بوم وارد شده که نسبت به ۳۰۰۰ تن وارداتی سال گذشته ۳۳ درصد کمتر و همچنین ۲۰۰۰ هزار اسلب وارد شده که نسبت به ۱۰۰۰ تن وارداتی سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

همانطور که اشاره شد، کشور از واردات آهن اسفنجی بی‌نیاز است و همچنان واردات این محصول معدنی صفر است.

منبع: ایسنا

ارسال نظر