شناسه خبر: 21304

افزایش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به دولت قبل

اقتصادنگار: صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه اخیر و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشدی ۳۵ درصدی را نسبت به متوسط صادرات در دولت گذشته داشته است.

در پنج ماه اخیر یعنی از مرداد تا آذر ۱۴۰۰، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده که معادل متوسط ماهانه چهار میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار است.

این در حالی است که در چهار ماه نخست ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بود، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۱۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار بود که متوسط ماهانه آن سه میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار می‌شود.

بر این اساس، متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت جدید ۱۶ درصد بیشتر از متوسط ماهانه در چهار ماه آخر دولت قبل است.

متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی کشور در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم سه میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده است.

به عبارت دیگر، در پنج ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم شاهد رشد ۳۵ درصدی متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی نسبت به میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی هستیم.

افزایش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به دولت قبل
صادرات غیرنفتی در دولت دوازدهم و سیزدهم

منبع: ایرنا

ارسال نظر