شناسه خبر: 21340

نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد تسویه بدهی‌های بخش برق در لایحه بودجه1401

اقتصادنگار: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ راهکارهای تسویه بدهی‌های بخش برق را بررسی کرد.

رکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات تولیدی این مرکز در گزارشی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش صنعت برق را بررسی کرد.

 

در این گزارش آمده است: احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد، اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه تکرار شده است.

 

در این گزارش تصریح شد: دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. با توجه به اهمیت و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می‌شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابقا شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: طرح تأمین مالی نوسازی شبکه های فرسوده از محل واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی‌شود.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش یادآور شد: در مورد سوخت صرفه جویی شده نیروگاه‌ها که پیش تر در تبصره «۱۵» وجود داشت، ردیف جدیدی در تبصره «۱۴» اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه‌ها با استناد به ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کرده است.

منبع: ایرنا

ارسال نظر