شناسه خبر: 21445

وضعیت مسکن در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

اقتصادنگار: براساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت فروش یک مترمربع مسکن شهری در بهار امسال با عمر بنای ۱۳ سال ۱۱.۵ میلیون تومان بود.

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت مسکن در بهار امسال، حداقل قیمت یک متر مربع مسکن ۱۰۴ هزار تومان و حداکثر قیمت ۱۹ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان است.

متوسط قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰.۲ درصد افزایش و تعداد معاملات ۳۱.۶ درصد کاهش یافت.

همچنین متوسط قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن ۱۲.۲ درصد رشد داشت.

وضعیت مسکن در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

حداکثر اجاره بهای یک مترمربع  مسکن در بهار امسال ۶۵۷ هزار تومان بود

براساس اعلام مرکز آمار، حداکثر قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع مسکن شهری در بهار امسال ۶۵۷ هزار و ۱۳۱ تومان بود.

متوسط اجاره‌بهای مسکن شهری در بهار امسال ۲۸ هزار و ۱۹۲ تومان بود که در مقایسه با بهار سال گذشته ۶۳.۷ درصد رشد داشت.

وضعیت مسکن در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین در بهار ۱۴۰۰ برابر ۱۱ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان و حداکثر قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. متوسط فروش زمین در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۴.۷ درصد افزایش و به تبع آن معاملات ۲۲.۵ درصد کاهش داشت.

وضعیت مسکن در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

منبع: ایرنا

ارسال نظر