شناسه خبر: 21535

تشریح فرایند بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایران

اقتصادنگار: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی شرکت های دولتی از منظر بودجه ریزی پرداخت.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به بررسی شرکت‌های دولتی از منظر بودجه ریزی پرداخت.

در این گزارش آمده: شرکت‌های دولتی بخش جدایی‌ناپذیر بخش عمومی در بسیاری از نقاط جهان هستند که مطالعه ماهیت و آسیب‌های فعالیت آنها طی دهه‌های اخیر، به مرور ادبیات مهمی را شکل داده است. موضوع اصلی مجموعه گزارش‌های شرکت‌های دولتی، تبیین دقیق مفاهیم حول پدیده «شرکت دولتی» و همچنین شناخت آسیب‌های شرکت‌های دولتی و ارائه راهکار برای رفع آنهاست.

در ادامه تصریح شده: شایان ذکر است که این مجموعه گزارش‌ها تلاش دارد تا با تبیین ادبیات و تجربیات موجود، راهکارهای قابل طرح درخصوص شرکت‌های دولتی در ایران را ارائه کند. ازاین‌رو، هدف نهایی از تشریح هریک از مباحث، دستیابی به پیشنهادهای قابل طرح برای ایران است. این گزارش، چهارمین گزارش از مجموعه گزارش‌های شرکت‌های دولتی است که به مطالعه مباحث حول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در ایران و برخی دیگر از کشورها و به‌طور خاص، آسیب‌شناسی فرایندهای موجود در ایران اختصاص یافته است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: شایان ذکر است که به دلیل اهمیت مسئله بودجه‌ریزی در حوزه شرکت‌های دولتی، این گزارش که به لحاظ ترتیب مفهومی، چهارمین گزارش از این مجموعه است، پیش از گزارش‌های دوم و سوم منتشر شده است. گزارش‌های دوم و سوم از این مجموعه در آینده منتشر خواهند شد.

در تبیین اهمیت این گزارش بیان شده: پرداختن به مسائل حول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اولاً، تبیین مفاهیم کلیدی در این زمینه به‌درستی انجام نگرفته است و ثانیاً، فرایندهای موجود در این حوزه، واجد آسیب‌های مهمی است که عملکرد شرکت‌های دولتی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این گزارش مشخصاً به چهار موضوع پرداخته که عبارتند از: تبیین مفهوم بودجه شرکت‌های دولتی، تشریح فرایندهای بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان، آسیب‌های فرایند فعلی بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در کشور و انواع سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های دولتی در جهان و مشکلات سیاست تقسیم سود در ایران که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: مهر

ارسال نظر