شناسه خبر: 21562

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت آب و فاضلاب کشور

اقتصادنگار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با آن موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱- علت تکرار حوادث خسارت بار اخیر بخاطر آب گرفتگی وسیع و گسترده در برخی مناطق شهری کشور و دلایل مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قبال این گونه رخدادها که مشکلات و آسیب های فراوانی برای مردم به همراه داشته، چیست؟

۲- علت وجود ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدم تأثیرگذاری مناسب بر وضعیت کارکردی شرکت های آب و فاضلاب در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی و تأخیر در اجراء و اتمام پروژه های نیمه تمام نظیر آنچه که در خوزستان بر اساس ارزیابی های اخیر دیوان محاسبات کشور در گزارش صادره در این مورد قابل مشاهده می باشد و منجر به ارجاع آن به دادسرای دیوان جهت شروع رسیدگی به تخلّفات مالی و قراردادی گردیده، چیست؟

۳- دلایل بروز ضعف در مطالعه، برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در اجرای طرح های آب و فاضلاب برای تضمین رعایت ضوابط مربوطه و عدم مسئولیت پذیری و فقدان ایفاء نقش و تأثیر در مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب (بعنوان نمونه پروژه احداث تصفیه خانه ششم آب تهران) کدام است؟

۴- علّت انفعال در افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه و امکانات که زمینه ساز برای استفاده نامطلوب از اعتبارات دولتی و نیز حقوق عمومی شده و نیز ناکارآمدی در مدیریت صحیح سهام و سرمایه های صنعت آب و فاضلاب چیست؟

۵- نحوه عملکرد ناکارآمد در نظام انتصابات در رده های مختلف مدیریتی از بخش های عملیاتی و صف گرفته تا ستادی و غیر اجرائی که ضعف و نارسائی و عقب ماندگی را در کارنامه عملکردی برخی از شرکت های آب و فاضلاب استانی به شکل غیر قابل انکاری نمایان نموده است، چگونه است؟

۶- دلایل دور زدن قوه مقننه از طریق پیشنهاد، پیگیری و اجرای الحاق شرکت های آب و فاضلاب روستائی در شرکت های آب و فاضلاب شهری به اسم یکپارچه سازی و بر خلاف ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی کدام است؟

۷- نحوه هزینه کرد وجوهی که بصورت شهر به شهر بدون حسابرسی محل مصارف آن و بصورت خاص در قالب عناوین و اَشکال مختلف مازاد بر تعرفه های رسمی و مصوّب کشوری آب بها و فاضلاب بها از طریق اخذ مصوبه از شوراهای اسلامی شهر از مردم دریافت گردیده چگونه است؟

منبع: ایسنا

ارسال نظر