شناسه خبر: 21670

ویروس اُمیکرون بر تقاضای نفت تاثیر نداشته است

الکساندر نوآک، معاون نخست وزیر روسیه گفت سویه اُمیکرون ویروس کرونا در حال حاضر بر تقاضای نفت تاثیر نمی گذارد.

، الکساندر نوآک، معاون نخست وزیر روسیه گفت سویه اُمیکرون ویروس کرونا با نرخ کمتر بستری در بیمارستان، در حال حاضر بر تقاضا برای نفت تاثیر نمی گذارد، از اینرو کشورهای عضو اوپک پلاس تصمیم گرفتند تا پارامترهای توافق که قبلا تصویب شده بود را تغییر ندهند.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت: « ما فرض می کنیم که هنوز نکات مبهمی در ارتباط با شیوع اُمیکرون وجود دارد. با این حال، رصد و تحلیل (شرایط) ثابت می کند که با وجود افزایش موارد ابتلا، نرخ بستری در بیمارستان بسیار پایین است و بر کاهش تقاضا برای نفت تاثیر ندارد. از اینرو ما اعتقاد داریم نیاز است به تعهدات خود پایبند بمانیم.»

نوآک خاطرنشان کرد: کمیته فنی اوپک 3 گزینه را برای شرایط بازار در 2022 بررسی کرده است که منفی، خوش بینانه و مبنایی است.

وی افزود: « این تصمیم با حمایت همه کشورها گرفته شدکه تولید باید روزانه 400 هزار بشکه در روز در ماه فوریه افزایش یابد.»

وی توضیح داد: «نوامبر گذشته، تعهد به اجرای توافق در سطح بی سابقه 122 بود؛ به عبارت دیگر، بیش از حد انتظار بود. این شاخص خوبی است.»

نشست اوپک پلاس در روز سه شنبه تنها 30 دقیقه طول کشید و توافق شد تا در ماه فوریه تولید خود را روزانه 400 هزار بشکه افزایش دهند.

 

ارسال نظر