شناسه خبر: 22042

۲ درصد مشترکان بیش از ۳ هزارمگاوات برق مصرف دارند

اقتصادنگار: معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) گفت: از بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار مشترک که ۲ درصد از مجموع جمعیت مشترکان خانگی را در بر می‌گیرند، بیش از ۳ هزار مگاوات از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

«غلامعلی رخشانی‌مهر» افزود: این میزان به اندازه تولید برق چهار نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون‌ها مشترک عادی است.

وی ادامه داد: اگر این ۲ درصد خیلی پرمصرف، مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، بخش مهمی از محدودیت‌های برقی در تابستان از بین می رود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اینکه  اجرای آئین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق از اول بهمن آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه تمرکز آئین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق، روی کنترل مصارف گروه‌هایی است که بیش از الگو مصرف می کنند.

رخشانی مهر گفت: در این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری است و از پیشتر هم در قبوض وجود داشت، هیچ تغییری نکرده است.

وی با بیان این که الگوها و پایه قیمت‌گذاری بر مبنای الگو مانند گذشته ثابت است، خاطرنشان کرد: آنچه که تغییر کرده، پله‌های مصرفی است به طوری که پله‌های مصرف اکنون به مصرف تا سطح الگو، ۱.۵ برابر الگو، تا ۲ برابر الگو و بیش از دو برابر الگو تقسیم شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در باره  تغییر الگوی مصرف با بیان اینکه اکنون و در فصل غیرگرم به طور مثال در تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است که نسبت به قبل تغییری نداشته است، افزود: بر اساس آمار سامانه‌های پرداخت قبض، در این فصل بیش از ۷۵ درصد از مردم در سطح این الگو یا حتی کمتر، برق مصرف می‌کنند که تغییری در مبلغ قبوض برق این گروه ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: در تابستان تنها ۱۵ درصد از مشترکان هستند که بیشتر از الگو مصرف دارند، در تابستان نیمی از برق مصرفی کشور یعنی حدود ۳۰ هزار مگاوات، در بخش خانگی مصرف می‌شود که ۸۵ درصد از مردم به اندازه نیمی از این میزان (۱۵ هزار مگاوات) از برق بخش خانگی را مصرف می‌کنند و ۱۵ درصد پرمصرف به اندازه مابقی مشترکان مصرف برق دارند؛ یعنی ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف، ۵۰ درصد برق کشور را در تابستان مصرف می‌کنند.

رخشانی مهر گفت: از این پس مردم به جای قیمت برق باید با اصطلاح کیلووات ساعت آشنا شوند، چرا که همه مصارف وسایل برقی با این میزان سنجیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آئین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم به میزان مصارف است، چرا که هرچه مصارف در سطح الگو باشد، پایداری شبکه برق افزایش می‌یابد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در باره  تاثیر استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با تقدیر از مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان با صنعت برق همکاری می‌کنند، گفت: بخش عمده استخراج‌ها در فضای غیرمجاز اتفاق می افتد که به منظور شناسایی این مراکز و افراد که باعث آسیب به وسایل برقی سایر مشترکان می شوند، توانیر اقدام به اختصاص پاداش به معرفی کنندگان و افشا کنندگان کرده است.

رخشانی مهر  از همه مشترکان خواست تا با نصب اپلیکیشن «برق من»  نسبت به مدیریت مصارف خود اقدام و از سایر خدماتی که در این برنامه گنجانده شده است، استفاده کنند.

منبع: ایرنا

ارسال نظر