شناسه خبر: 22047

موافقت با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه

اقتصادنگار: بانک مرکزی اعلام کرد: شواری پول و اعتبار با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه موافقت کرد.

شورای پول‌ و اعتبار در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی موافقت کرد.

منبع: صدا و سیما

ارسال نظر