شناسه خبر: 23718

کدام دسته از صادرکنندگان از تعهدات ارزی معاف هستند؟

آن‌دسته از صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده از محل ورود موقت که ارزش صادرات آنها معادل یا کمتر از ارزش پروانه‌های ورود موقت مرتبط باشد، در دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی معاف هستند.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه شصتمین نشست کمیته ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران، آن‌دسته از صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده از محل ورود موقت که ارزش صادرات آنها معادل یا کمتر از ارزش پروانه‌های ورود موقت مرتبط باشد، در دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی حاصل از صادرات معاف هستند.

کدام دسته از صادرکنندگان از تعهدات ارزی معاف هستند؟

ارسال نظر