شناسه خبر: 24435

مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در دی ماه + جدول

متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه امسال به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از خبرگزاری فارس، متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال 1400 روندی کاهنه بوده است.

براساس آمار بانک مرکزی حجم کل پایه پولی در پایان دی ماه به 567 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 35.5 درصد و در 10 ماهه امسال 23.8 درصد رشد داشته است. رشد پایه پولی از 42.1 درصد در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد ماه امسال به 35.5 درصد در یک سال منتهی به دی ماه رسیده است.

باتوجه به اینکه رشد پایه پولی در طول 5 ماهه منتهی به دی ماه امسال که دوره فعالیت دولت سیزدهم بوده است، به طور متوسط هر ماه 2 درصد رشد داشته، حداکثر تا پایان سال به 27.8 تا 28 درصد خواهد رسید که 2.1 درصد کمتر از سال گذشته است.

متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه امسال به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد آنها در ماه مذکور است.

* ارقام به میلیارد تومان

عنوان پایه پولی درصد تغییر نسبت به دی ماه 99 درصد تغییر نسبت به اسفند 99 متوسط رشد در 10 ماهه 1400 درصد تغییر نسبت به مرداد 1400 متوسط رشد در 5 ماه اخیر درصد تغییر نسبت به ماه قبل
پایه پولی 567،920 35.5+ 23.8+ 2.38+ 10+ 2+ 1.2+
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 503،850 24.8+ 7.1+ 0.7+ 4.6+ 0.9+ 2+
خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت 78،070- 1481،8- 247.3- 24.7- 322.1- 64.4- 106.7-
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 175،220 46.1+ 49.6+ 4.9+ 41+ 8.2+ 13.9+
نقدینگی 4،501،400 37.6+ 27.1+ 2.7+ 12.4+ 2.4+ 1.6+
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

73،710

14.8+ 0.3+   1.4+   0.2-
پول 873،380 39.2+ 46.8+   11.7+ 0.28+ 0.5-
شبه پول 3،628،080 40+ 30.3+   13.1+ 2.6+ 2.2+

به گزارش فارس، بیشترین تاثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد به‌طوری که خالص این بدهی به منفی 78 هزار و 70 میلیارد تومان رسیده است. یکی از علل اصلی انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت رشد قابل توجه سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی بوده که البته در دی ماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.

رشد قابل توجه سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت افزایش پرداخت‌های دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.

حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به 4 هزار و 501 هزار و 460 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 29.5 درصد رشد داشته اما از این رقم 2.4 درصد اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک مهر اقتصاد بوده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در 10 ماهه امسال 27.1 درصد است. در صورت حفظ این روند رشد نقدینگی در طول سال 1400 به 32.5 درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 8.1 درصد کاهش خواهد داشت.

ارسال نظر