شناسه خبر: 24732

لزوم اعمال مدیریت واحد در زنجیره فولاد

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش و شفاف سازی و پیشبرد اهداف، زنجیره فولاد باید دارای مدیریت واحد باشد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از میز رسانه ملی  امیر صباغ در برنامه گفت: روال است که در صنعت فولاد دنیا، واحد‌ها (بالادستی و پایین دستی) تجمیع شود تا در قالب یک زنجیره عمل کنند، اما در گذشته، روش خصوصی سازی شرکت‌ها در کشورمان موجب شد تا این واحد‌ها به صورت مستقل عمل کنند و شاهد گسست زنجیره شویم.

وی اضافه کرد: این زنجیره که پیشتر از لحاظ سهامداری ذینفع واحد داشت، به زنجیره‌ای متفاوت با سهامداران مختلف تبدیل شد و زمانی که وارد بورس شدند سهامداران دیگر قابلیت مذاکره مشترک را نداشتند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: تنها ۶۶ درصد ظرفیت ایجاد شده فولاد کشور در حال تولید است که یکی از دلایل این امر به مدل خصوصی سازی بر می‌گردد.

صباغ ادامه داد: به طور حتم سرمایه گذاری در صنعت فولاد باید به گونه‌ای باشد که به سمت تاسیس مجتمع‌های بزرگ در زنجیره فولاد حرکت کنیم.

وی گفت: تاسیس چند مجتمع بزرگ موجب تجمیع واحد‌ها می‌شود از سوی دیگر بخشی از سیاست گذاری‌ها باید در صدور مجوز‌ها اعمال شود به طوری که مجوز‌های توسعه‌ای باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش این مجتمع‌ها باشد و نقاط خالی را هدفگیری کند که در نقشه راه این موارد دیده شده است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو افزود: پیش از این قرار بود قبل از اینکه سیاست خصوصی سازی مطرح شود؛ زنجیره فولاد ایران دارای ذینفع واحد باشد.

وی اضافه کرد: طرح جامع فولاد که سال ۸۲ تدوین شد یک نقشه راه ۲۰ ساله بود و در این نقشه مشخص شد که هر واحد فولادی در کجا جانمایی و توسعه یابد و همچنین خوراک آن تعیین و به کدام صنایع اختصاص یابد.

 

ارسال نظر