شناسه خبر: 25483

تازه‌ترین آمار تعداد تشکلهای کارفرمایی و کارگری

بر اساس اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۳۰۰۰ تشکل کارفرمایی هستند.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، تشکل های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آنها می تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد.

به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌ گیر تظیر شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.

علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار - از وجود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می دهد که در حال فعالیت هستند.

به گفته وی، از این تعداد ۱۱ هزار تشکل کارگری و مابقی را تشکل های کارفرمایی شامل می شوند.

معاون وزیر کارمی گوید: باید تشکل‌های رسمی در واحدهای تولیدی ایجاد شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل ها مطالبه های به حق خود را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه تعداد تشکل‌های کارگری نسبت به جمعیت کارگری کشورمان کم است، ابراز امیدواری کرده با بازرسی‌ها در سراسر کشور تعداد تشکل‌ها افزایش پیدا کند.

بهمن ماه سال گذشته وزارت کار، در راستای اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال با همکاری دستگاه‌ها و نهادها، تفاهم نامه همکاری مشترک با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران امضا کرد.کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیش از ۱۴۰۰ انجمن دارد و می‌توان از ظرفیت آنها در طرح زیست بوم ملی اشتغال استفاده و کارگران متخصص آنها را سازماندهی کرد.

تازه‌ترین آمار تعداد تشکلهای کارفرمایی و کارگری

امضای تفاهم نامه میان موسسه کار و تامین اجتماعی با انجمن های صنفی کارگری در نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار نیز از دیگر نمونه های استفاده از ظرفیت تشکل ها به شمار می رود که با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شد.

حمید حاج اسماعیلی -کارشناس روابط کار- در گفت و گو با ایسنا می گوید: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از ظرفیت های بالایی برخوردارند که می توان در امر آموزش نیروهای کار و کارفرمایان، اطلاع از تعداد کارگران و بنگاها در کشور، شناسایی کارگاههای غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های فعال و راکد، پیگیری حقوق و مطالبات کارگران و حل مشکل بنگاه‌ها از این ظرفیت بزرگ استفاده کرد.

وی می گوید: تشکل ها به طور کلی به عنوان بازوی وزارت کار می توانند در پیگیری و انجام ماموریت‌ها و تحقق اهداف و برنامه های وزارت کار به کمک بیایند و نقش آفرینی موثری داشته باشند.

به گفته حاج اسماعیلی، از آنجا که تشکل‌ها از نزدیک با موضوعات و مسایل حرفه‌ای و اقتصادی کارگران و کارفرمایان مواجه هستند می توانند به واسطه مشارکت و تخصصی که دارند در تصمیم‌ گیری‌ها و تصمیم سازی ها مفید واقع شوند.

این کارشناس روابط کار ابراز امیدواری می کند: با توجه به رویکرد وزارت کار دولت سیزدهم در رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت دادن تشکل های کارفرمایی و کارگری در  برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها، بکارگیری ظرفیت تشکل ها در این دوره به نحو شایسته تری صورت گیرد.

براساس ابلاغ وزیر کار، همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر تشکل های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران اعم از وضعیت قراردادها، بیمه، معیشت و حقوق و دستمزد و تشکل های کارفرمایی در پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاهها و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش بسزایی دارند.

 

ارسال نظر