شناسه خبر: 25618

آنوش رحام مشاور و دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت شد

علیرضا پیمان رئیس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی حکمی آنوش رحام را به عنوان دستیار خود برای امور هماهنگی و احیاء کریدورهای بین المللی منصوب کرد .

در این حکم آمده است به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دستیار خود در امور هماهنگی  و احیاء کریدورهای بین المللی منصوب می کنم ، شایسته است با همکاری مدیران این سازمان مسایل زیر را پیگیری نمایید :

- احصاء مشکلات ترانزیت و لجستیکی کریدور شمال ، جنوب .

- بررسی سایر کریدورهای بین المللی که می توانند از ایران عبور نموده و موجب ایجاد مزیت برای کشور شوند .

- همراهی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت فعال  شدن کریدورهای شرق به غرب و شمال جنوب .

- استفاده از ظرفیتهای شرکتهای بین المللی لجستیکی

آنوش رحام تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تامین است که سالها در امور فرایند نویسی و معماری سامانه های تجارت خارجی ، لجستیکی و پنجره واحد گمرکی مشارکت داشته است.

وی پیش از این دبیر شورای راهبردی سامانه ها و همچنین دبیرشورای اطلاع رسانی وزارت صمت بوده است و در حوزه صنایع نیز معاونت بازرگانی و لجستیک واحدهای تولیدی و صنعتی فعالیت داشته است.

ایران با قرارگرفتن در مسیر کریدورهای کلیدی شمال جنوب و شرق و غرب و همچنین دسترسی به آبهای آزاد یکی از پر مزیت ترین کشورها در زمینه ترانزیت بین المللی و با احیاء کریدورهای تجاری میتواند با به زنجیره تامین جهانی بپیوندد و جهش بزرگی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور ایجاد کند.

ارسال نظر