شناسه خبر: 26261

رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ منفی شده است

رییس بانک مرکزی گفت: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، علی صالح آبادی امروز در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رشد نقدینگی درسال جاری گفت: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب  رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ منفی شده است.

وی افزود: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی - ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و  بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است. 

وی در پایان گفت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به  بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.

 

ارسال نظر