شناسه خبر: 26592

برآورد وجود بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع ذخایر معدنی در کشور

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از شناسایی و ثبت مواد معدنی خبر داد و گفت: بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع مواد معدنی در کشور ذخیره قطعی و مابقی ذخیره زمین‌شناسی، پیش‌بینی شده است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا شهیدی با بیان اینکه افزایش عمق و سطح اکتشافات ایران می‌تواند به افزایش ذخایر معدنی ایران اضافه کند، خاطرنشان کرد: آنچه که در کشور تا کنون مطرح بوده، شناسایی مواد معدنی در سطح کشور است و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع ذخیره معدنی در کشور قطعی و مابقی ذخیره زمین‌شناسی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور قریب به دو دهه است که به شناسایی ذخایر پنهان روی آورده است؛ به این معنی که این ذخایر به هیچ عنوان نشانه‌هایی روی سطح زمین ندارند، بنابراین امیدواریم با استفاده از ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این ذخایر معدنی را شناسایی کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، شهیدی با بیان اینکه ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از مقیاس یکصدهزارم در دهه هشتاد به مقیاس ۹۴۵ هزار کیلومتر مربع، سطح کشور را مورد شناسایی قرار داده‌ایم، خاطرنشان کرد: از سال گذشته این سازمان به تولید اطلاعات پایه در مقیاس یک پنجاه هزارم ورود کرده، لذا امیدواریم در برنامه پنج ساله هفتم کل کشور را در مقیاس یک پنجاه هزار داشته باشیم.

ارسال نظر