شناسه خبر: 26618

نرخ بیکاری بریتانیا صعودی شد

نرخ بیکاری بریتانیا برای اولین بار از اواخر سال ۲۰۲۰ افزایش یافت اما نشانه‌هایی از بازگشت افراد بیشتری به بازار کار وجود دارد، جایی که تلاش کارفرمایان برای پر کردن مشاغل خالی به مشکلات تورمی بانک مرکزی انگلیس افزوده است

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا و به نقل از بیزنس، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به آوریل از ۳.۷ درصد در گزارش قبلی بازار کار برای سه ماه منتهی به مارس به ۳.۸ درصد افزایش یافته که اولین افزایش از سه ماهه منتهی به مه سال گذشته است.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که نرخ بیکاری به ۳.۶ درصد کاهش یابد اما نرخ عدم فعالیت اقتصادی برای اندازه‌گیری افرادی که به‌طور کلی از بازار کار خارج شده‌اند و به‌عنوان بیکار نشان داده نمی‌شوند برای دوره فوریه تا آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۳ درصد رسید که عمدتا توسط دانشجویان هدایت می‌شود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه دوباره نرخ‌های بهره را افزایش دهد زیرا تلاش می‌کند تا جهش اخیر تورم را از تبدیل شدن به یک مشکل بلندمدت متوقف کند، در صورتی که کارفرمایان به افزایش شدید حقوق خود برای پر کردن مشاغل خالی متوسل شوند.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که رشد حقوق‌های عادی در سه ماه منتهی به آوریل اندکی به ۴.۲ درصد رسیده است علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش یابد اما رشد کل دستمزدها، ازجمله پاداش از ۷ درصد به ۶.۸ درصد کاهش یافت.

۱۷۷هزار نفر دیگر در سه ماه منتهی به آوریل در مقایسه با دوره سه ماهه قبلی شاغل بودند که بیشتر از میانگین پیش‌بینی افزایش ۱۰۵هزار نفری در نظرسنجی رویترز بود و تعداد بیکاران ۴۷هزار نفر کاهش یافت.

ارسال نظر