شناسه خبر: 27241

بانکها چقدر تسهیلات قرض الحسنه دادند؟

بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی تا پایان فروردین ماه سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۰.۳ درصدی داشته است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان فروردین امسال، معادل ۳۵۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۰.۳ درصدی مواجه شده است.

همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۵ درصد و فروش اقساطی با ۱۶.۸ درصد است.

به لحاظ عددی در پایان فروردین سال جاری ۳۰۷.۷ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اوضاع بانک‌های تجاری در پرداخت تسهیلات

از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۷۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد ۰.۷ درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۸۸.۱ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۱.۵ درصد افزایش یافته است. گفتنی است؛ ۱۱.۸ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد.  

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به مرابحه به میزان ۳۱ درصد است که رقم آن ۲۳۲.۲ هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ۱۴۰۱ بوده است.  

علاوه براین، ۶ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه به تسهیلات جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۴۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان فروردین امسال به فروش اقساطی، مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک‌های تخصصی چقدر تسهیلات قرض‌الحسنه دادند؟  

همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان فروردین سال جاری نشان دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۰.۶ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هزار میلیارد تومان به عدد ۵۰۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که با کاهش ۰.۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است. گفتنی است که ۵ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد.  

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان فروردین سال جاری ۳۷.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۸.۶ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان فروردین امسال به میزان ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

عملکرد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان فروردین امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۰.۲ درصد رشد به رقم ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۸.۴ درصد ( ۱۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در فروردین امسال ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین، ۴۰.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۹۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

ارسال نظر