شناسه خبر: 27247

تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور

بنابر اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، وزن گوشت تولیدی در کشتارگاه‌های کشور ۶۲۴ هزار تن بوده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، براساس اعلام مرکز آمار ایران، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٤٠٠ حدود ٦٢٤ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٣٣٦ هزار تن، ۵٣٫٨ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ٢٣٨ هزار تن، بز و بزغاله با ٣٨ هزار تن و سایر انواع دام با ١٢ هزار تن، به‌ترتیب ٣٨,١ درصد، ٦٫٢ درصد و ١٫٩ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ارسال نظر