شناسه خبر: 27291

بیشتر تولید فولاد صرف مصرف در داخل شد

طبق آمار، در مجموع دو ماهه اول امسال، همگام با افزایش تولید، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است و بخش کمتر به صادرات اختصاص یافته است؛ بر این اساس میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار الی ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، طی دو ماهه سال جاری بالغ ۲۰ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان بیش از ۱۸ میلیون صرف مصارف داخلی شده و تنها حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن صادر شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد چهار الی ۱۳ درصدی داشته است.

به ترتیب افزایش رشد، کمترین افزایش مصرف به لحاظ درصد افزایش متعلق به شمش فولاد (فولاد میانی) است که چهار درصد نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته (چهار میلیون و ۶۳۸ هزار تن) رشد داشته است. از مجموع پنج میلیون و ۸۸۵ هزار تن شمش فولادی تولید در دو ماهه ۱۴۰۱، قریب به چهار میلیون و ۶۳۸ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت ماه، از دو میلیون و ۲۸ هزار تن مجموع مقاطع طویل فولادی، یک میلیون و ۷۳۹ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به یک میلیون و ۵۱۲ هزار تن مصرفی در دو ماهه ابتدایی سال گذشته پنج درصد بیشتر است.

در دو ماهه ابتدایی امسال در مجموع یک میلیون و ۸۳۹ هزار تن مقاطع تخت فولادی در داخل مصرف شده است که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن، ۱۰ درصد بیشتر شده است.

اما در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، تولید محصولات فولادی سه میلیون و ۷۹۷ هزار تن ثبت شده که سه میلیون و ۵۷۸ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ که سه میلیون و ۱۸۲ هزار تن بوده، ۱۲ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.

بر اساس آمار بیشترین رشد مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به آهن اسفنجی است که با افزایش ۱۳ درصدی، در مجموع دو ماهه سال ١۴٠۱ به شش میلیون و ۵۳۷ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته پنج میلیون و ۷۶۵ هزار تن ثبت شده است.

 

ارسال نظر