شناسه خبر: 27563

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی به بیش از ۵۲هزارتن رسید

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۵۲هزارو۲۰۴تن گزارش شده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا براساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که وزن گوشت قرمز عرضه‌ شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌ها، جمعاً ۵۲هزارو۲۰۴ تن است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

همچنین در این گزارش آمده‌است که گوشت گاو و گوساله با ۲۵هزارو ۲۱ تن،  ۴۷٫۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره نیز با۲۳هزارو۷تن، بز و بزغاله با ۳۳۱۳ تن و سایر انواع دام با ۸۶۳ تن، به‌ترتیب ۴۴٫۱ درصد،  ۶٫۳ درصد و  ۱٫۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در خرداد۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۲۳ درصد، برای بز و بزغاله ۶ درصد افزایش و برای گاو و گوساله ۱۲ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۵ درصد و شتر و بچه‌شتر ۲۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) در حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

 

ارسال نظر