شناسه خبر: 27607

دیگر خبری از رانت در مزایده‌های سازمان اموال تملیکی نیست

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اصلاح ساختاری در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یکی از مهمترین اقدامات ایجاد شفافیت در مزایده هاست که باعث از بین رفتن رانت و رجوع عموم مردم و تجار در این مزایده‌ها شده است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سیدعبدالمجید اجتهادی  - معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره برنامه های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به حضور رئیس جمهور در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان بوشهر گفت: در آن زمان شاهد وضعیت بسیار نامطلوب نگهداری کالا و حجم انبوه کالاها بودیم. برخی از آن کالاها بیش از ۱۰ سال دپو شده بود و همین امر موجب رئیس جمهور دستور بدهد که ظرف سه ماه ساختار این سازمان اصلاح شود و وضعیت کالا تعیین و تکلیف شود.

وی که با یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: مدتی بعد از حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه نیز انبارهای سازمان در تهران حضور پیدا کرد. املاک تملیکی یک موضوع بین دو قوه است و هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه به جهت صدور آرای مربوط به پرونده های این کالاها در این زمینه داخلی هستند. در حقیقت تعامل دو قوه باعث تعیین و تکلیف کالاها شد.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از اعمال تغییرات مدیریتی پس از دستور رئیس جمهور گفت و بیان کرد: با کارهای جهادی که صورت گرفت و برنامه های دولت با حمایت قوه قضائیه، ساختار اموال تملیکی که از سال ۷۰ بدون تغییر باقی مانده بود را اصلاح کردیم.

وی درباره تعیین و تکلیف وضعیت کالاها اظهار کرد: آرای تعدادی زیادی از این کالاها صادر نشده بود. آرای برخی دیگر از کالاها صادر شده بود اما ابلاغ نشده بود و یا ابلاغ شده بود ولی به دلیل آن که نظمی وجود نداشتند در پرونده ها درج نشده بودند.

اجتهادی ایجاد شفافیت در برگزاری مزایده ها یکی دیگر از اقدامات عنوان کرد و گفت: تا پیش از این شفافیت مورد نظر در این امر وجود نداشت اما با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حراج های حضوری به طور شفاف برگزار شد. این ایجاد شفافیت و تبلیغی که صورت گرفت، سبب شد رانتی که در این زمینه وجود داشت از بین برود و عموم مردم و تجار بیشتری در مزایده ها شرکت می کنند.

ارسال نظر