شناسه خبر: 27923

تولید ناخالص داخلی از درآمد سرانه خانوارها پیشی گرفت

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) می‌گوید که تورم بالا درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد.

به گزارش اقتصادنگار و به نقل از ترکیش، بر اساس داده‌های روز پنجشنبه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، درآمد سرانه واقعی خانوارها در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافت که در مقابل رشد ۰.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی بود.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تاکید کرد: این چهارمین سه ماهه متوالی است که تولید ناخالص داخلی از درآمد سرانه خانوارها پیشی گرفته و شکاف مشاهده شده در آغاز همه‌گیری را کاهش می‌دهد.

دلیل اصلی این کاهش، افزایش قیمت مصرف کننده بود که درآمد واقعی خانوارها را تضعیف کرد.

در میان اقتصادهای گروه هفت، تأثیر تورم بر خانوارها به ویژه در فرانسه آشکار بود، جایی که درآمد سرانه واقعی خانوار ۱.۹ درصد کاهش یافت و در آلمان ۱.۷ درصد نزول کرد.

در سایر نقاط اروپا، تورم بالای خانوارها  به کاهش شدید درآمد سرانه واقعی خانوارها کمک کرد این ارقام در اتریش (منفی ۵.۵ درصد) و اسپانیا (منفی ۴.۱درصد) منفی بود.

از سوی دیگر، کانادا بالاترین رشد درآمد سرانه واقعی خانوار را در سه ماهه اول ۲۰۲۲ به ثبت رساند (افزایش ۱.۵ درصدی) که ناشی از رشد «غرامت کارمندان» است که در سه ماهه اول ۲۰۲۲ به صورت اسمی ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر