شناسه خبر: 28228

آغاز تحویل اموال مسروقه صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی به صاحبانش

اموال مکشوفه از سرقت صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی ایران تحت نظارت مرجع قضایی در حال تحویل به صاحبان آنها است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، مطابق دستور بازپرس، بانک ملی ایران در نخستین مرحله به مرور در حال تحویل مصنوعات طلا  به صاحبان آن  است.

اموال مذکور توسط صاحبان آن ها طی روزهای گذشته در اداره امور شعب مرکزی بانک ملی ایران در تهران مورد شناسایی قرار گرفت و احراز مالکیت شد.

آغاز تحویل اموال مکشوفه مورد سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی ایران به صاحبان آنها

ارسال نظر