شناسه خبر: 28476

اختیارات و وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری را از اختیارات و وظایف معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی تعیین کردند.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون  کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۲۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۴ این طرح؛

الف)معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:

۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛

۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده پس از تصویب در هیأت عالی؛

۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛

۴. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

۵. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛

۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛

۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب)هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت. ‌

ارسال نظر