شناسه خبر: 28798

شناسایی ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در قالب اطلس ملی اشتغال

بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در ۵۱ دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال جانمایی شده است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اطلس اشتغال با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های اشتغالزا در مناطق و نواحی متعدد و حوزه های مختلف نظیر صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی تدوین شده و توسعه اشتغال پایدار با رویکرد حل نیاز بازار کار به نیروی ماهر و متخصص از جمله مزایای تدوین اطلس الگوهای اشتغال به شمار می رود.

به اعتقاد کارشناسان، تدوین اطلس ملی اشتغال در مشخص شدن نیازهای بازار کار و بهبود وضعیت اشتغال در شهرها و استان‌های کشور موثر است و موجب شناسایی مشاغل موجود، مشاغل خاموش و در حال افول و شناسایی استعدادها و ظرفیتهای هر منطقه در بحث ایجاد اشتغال می شود.

سال گذشته در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار، از اطلس الگوهای اشتغالزای کشور رونمایی و اعلام شد که از این پس، میزان اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌ها در هر نقطه از کشور و الگوهای پیاده شده برای تحقق این هدف در قالب اطلس اشتغال مشخص و بستر اجرای زیست بوم ملی اشتغال فراهم می شود.

تدوین الگوی اطلس اشتغال یکی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم است که برابر گزارش‌ها تاکنون ۲۳۷ الگو در ۵۱ دستگاه فعال شناسایی شده است.

در حال حاضر الگوی زیست بوم ملی اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال وزارت کار متناسب با جغرافیا و استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه در دست اجراست. زیست بوم ملی اشتغال بستری است که از طریق آن دستگاه‌ها در بحث اشتغال در کنار هم قرار می‌گیرند و ارتباط نظام‌ مند اجزا از این طریق برقرار می‌شود.

آنطور که کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار  می‌گوید: گام اصلی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نهادها بود که در این راستا ۷۱ دستگاه و نهاد حاکمیتی و مردمی همکاری و الگوهای ما را در عرصه اشتغال در نقاط مختلف پیاده کردند.

او می گوید: در همین راستا ۵۱ دستگاه فعال را شناسایی کردیم که یک الگو را عملیاتی می کنند و در گام‌ها و فازهای بعد، مبنای کار اطلس ملی اشتغال این است که به صورت بهینه در هر منطقه‌ای چه الگوی اشتغالی عملیاتی شود و روی کدام یک از خدمات زیست بوم متمرکز شویم.

به گفته وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در ۵۱ دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال کشور جانمایی شده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان تدوین اطلس ملی اشتغال را در رصد و پایش ارتباط آموزش عالی با بازار کار موثر خوانده و تاکید دارند که اطلس ملی الگوهای اشتغال ضمن مشخص کردن میزان اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌ها در هر نقطه از کشور و الگوهای پیاده شده برای تحقق این هدف، بستر اجرای زیست بوم ملی اشتغال را فراهم و نقاط قوت و ضعف در برنامه‌ریزی های اشتغال را نمایان خواهد کرد.

ارسال نظر