شناسه خبر: 29256

اعلام موافقت وزارت جهاد کشاورزی با ورود موقت روغن خام

وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای با ورود موقت روغن خام جهت فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی موافقت کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا در نامه سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به رئیس گمرک آمده است:

در راستای توسعه فضای کسب و کار و به منظور استفاده از ظرفیت‌های تولیدی واحدها و کارخانجات تولید روغن خوراکی، بدینوسیله اعلام می‌دارد این وزارتخانه با ورود موقت روغن خام جهت فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی با رعایت مفاد ماده ۵۱ قانون امور گمرکی نظر موافق دارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برابر مفاد قانونی مذکور و سایر مقررات مربوطه انجام و گزارشی از عملکرد ورود موقت و صادرات محصول تولیدی را به تفکیک هر ماه در اختیار این معاونت قرار دهند.

ارسال نظر