شناسه خبر: 29535

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

‌الف - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

ب - سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.

ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

‌د - انحلال اتاقها طبق ماده ۱۰.

ه - تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

‌و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

‌تبصره ۱ - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.

‌تبصره ۲ - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ارسال نظر

آخرین اخبار