شناسه خبر: 30787

سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا معرفی شد

سیدرضا علیخانی، با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منصوب شد.

به گزارش اقتصادنگار، نعمت الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی طی حکمی سیدرضا علیخانی را به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منصوب کرد.

علیخانی پیشتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون اداری و مالی وزارت صمت بود.

 

ارسال نظر