شناسه خبر: 30881

خبر خوب وزیر نفت برای مشترکین گاز

وزیر نفت اعلام کرد آن دسته از مشترکین گاز که نسبت به سال گذشته و ماه مشابه در سقف مصرف داشته یا حتی کاهش مصرف داشته اند، به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می شوند.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص گاز مشترکین اظهارکرد: در این زمینه اعلام کردیم در صورتی که مشترکین نسبت به گذشته درصدی کاهش داشته باشند ۳ درصد تخفیف به آن ها می دهیم و بستانکار شرکت ملی گاز می شوند.

وی افزود: بنابراین هر مشترک چه خانگی یا در حوزه صنایع همین طور مصوبه خوبی را اخذ کردیم  برای آن دسته از مشترکین که در سقف الگوی مصرف کاهش داشته باشند و یا مصرف آن ها نسبت به سال گذشته و ماه مشابه به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می شوند و ما موظف می شویم به آنها پرداخت کنیم.

وزیر نفت همچنین بیان کرد: این موضوع خبر خوبی برای آن دسته از مشترکین گاز است که در حقیقت در سقف الگو یا پایین تر از آن مصرف داشته اند که نسبت به سال گذشته درصدی کاهش را نشان می دهد سه برابر آن تخفیف می گیرند.

 

ارسال نظر