شناسه خبر: 31187

ضوابط انتشار اوراق مالی اسلامی در مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای، ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در این بخشنامه آمده است:" ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضاهای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده، به شرح زیر است:

- اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام است.

- مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است، نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.

- محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر است:

- تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی  

- تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری  

- بهبود نسبت‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها  

- اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

- مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره‌نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نیست.

در خاتمه بخشنامه تاکید شده است، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

ارسال نظر