شناسه خبر: 31208

دولت در سال آینده چقدر پول دارد؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده است که شامل بخش‌های مختلف است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، دولت در جدول شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به خلاصه بودجه کل کشور در دو بخش منابع و مصارف پرداخته که بالغ بر ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است.

در جدول شماره یک لایحه بودجه سال آینده ۹۷۸ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان به درآمدهای دولت، ۱۱ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۹۴ میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

دوات سال آینده چقدر پول دارد؟

همچنین دولت برای سال آینده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

مجموع این اعداد و ارقام با بیش از ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به بیش از ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

دوات سال آینده چقدر پول دارد؟

در جدول شماره ۲ لایحه بودجه سال آینده بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ به صورت خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است که در حوزه درآمدی دولت برای پنج بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه اعداد و ارقامی را پیش‌بینی کرده است که مجموع آنها به بیش از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ارسال نظر