شناسه خبر: 31351

توضیح میرکاظمی درباره بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را درباره وضعیت پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی ارائه کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و این که این مساله در بودجه چطور دیده شده است؟ گفت: 330 همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت حقوق صندوق های لشگری و کشوری است.

وی تصریح کرد: در مورد بدهی های گذشته تامین اجتماعی نیز طرحی را در قانون برنامه می‌بریم، تا بتوانیم با راهکاری که آنجا در نظر می گیریم به کلی تسویه کرده و در آینده نیاز نباشد که معطل دولت باشند.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره میزان وام های خرد مانند در نظرگرفتن 150 همت (هزار میلیارد تومان) برای وام ازدواج و فرزند آوری و... اظهارکرد: امسال به گونه ای تنظیم می کنیم که امتیاز تقسیم اینها را به دولت دهند به نحوی که تکلیفی به بانک ها گذاشته نشود که منجر به ناترازی، اضافه برداشت و یا تورم برای مردم شود.

وی درباره این که سقف این میزان اعتبار پایین نیست؟ گفت: نه اصلا راجع به این ها بحث نشده، آیین نامه ها در دولت تنظیم می شود، کمتر از سال گذشته نخواهد بود.

ارسال نظر