شناسه خبر: 33469

خاندوزی: در مورد عرضه خودرو در بورس هرچه وزیر صمت بگوید

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن توضیحاتی در مورد زمان اجرای طرح مولدسازی، در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفت: از آقای فاطمی امین بپرسید؛ هر چه وزیر صمت بگوید.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درمورد زمان اجرای طرح مولدسازی توضیح داد: با توجه به لزوم اصلاح ایین نامه اجرایی هیات مولدسازی، موضوع در اولین جلسه سران سه قوه در ششم فروردین مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: رئیس جمهور مجموعه بسته مولدسازی و آیین نامه اجرایی آن ۱۹ را فروردین خدمت معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرد تا آقای مخبر آن را به عنوان رییس هیات عالی مولدسازی ابلاغ کنند.

وزیر اقتصاد افزود: پس از آن که آقای مخبر ابلاغ کردند طرح وارد بحث اجرایی شدن هم در سطح استانی هم در سطح دستگاهی خواهد شد.

خاندوزی همچنین درمورد عرضه خودرو در بورس گفت: از آقای فاطمی امین بپرسید، هرچه وزیر صمت بگوید.

ارسال نظر