شناسه خبر: 35743

کاهش ۲۷.۶ درصدی بدهی خارجی ایران

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته کاهش ۲۷.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال گذشته منتشر شد. بر اساس اطلاعات موجود در این نشریه که درباره اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. در بخش تراز پرداخت‌های این گزارش، آمده است که مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند ماه سال گذشته حدود ۶.۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش ۲۷.۶ درصدی بدهی خارجی ایران

از این میزان بدهی ۲۸.۵ درصد (معادل ۱.۸ میلیارد دلار) به بدهی‌های کوتاه مدت و ۷۱.۵ درصد (معادل۴.۵ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشته است.  بدین ترتیب، در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ سهم بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور سه درصد کمتر شده است.

ارسال نظر