شناسه خبر: 36504

بی عدالتی مالیاتی ناشی از مالیات ستانی سنتی است

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پارادایم مالیات ستانی را در کشور تغییر می دهد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی کشور، گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و اظهار کرد: اعمال هرگونه فشار به مؤدیان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان برای تأمین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که این امر نیازمند ایجاد سقف معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ و حمایت از جانب مجلس شورای اسلامی و حاکمیت است.

سبحانیان مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که گذار از آن، مستلزم عبور از این نظام سنتی است و این حرکت که در حال حاضر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می‌شود، نیازمند عزم و اراده در سازمان و همراهی مردم و همه ارکان در سطح حاکمیت است.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما باید هم به صورت موردی و مصداقی و هم به صورت فرایندی با فرار مالیاتی مبارزه کنیم اظهار کرد: در این خصوص مهم‌ترین مسیر، اصلاحات نهادی و فرایندی است که با گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد که این امر هم به جلوگیری از فرار مالیاتی و هم به برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی می‌انجامد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره  به اینکه روزانه شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستیم، تصریح کرد: با اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، پارادایم مالیات ستانی در کشور تغییر می‌کند. در پارادایم جدید که منجر به رضایت بیش از پیش در مؤدیان می‌شود، اصل بر صحت ادعا و  ابراز مؤدی است به شرطی که به تکالیف خود به درستی عمل کرده باشد.

ارسال نظر