شناسه خبر: 36858

رکود تولید فرانسه شتاب گرفت

نظرسنجی تجاری نشان داد بخش تولید فرانسه برای هفتمین ماه متوالی و با سرعت اندکی بیشتر از پیش‌بینی اولیه در ماه آگوست منقبض شد.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، شاخص نهایی مدیران خرید برای بخش تولید فرانسه در ماه آگوست به ۴۶ رسید که اندکی کمتر از ۴۶.۴ امتیاز در برآورد اولیه بود.

با توجه به اینکه صنعت فرانسه می‌تواند به سمت یک رکود تمام عیار پیش رود، زیرشاخص سفارش‌های جدید با سرعتی شتابان در ماه آگوست از ۴۲.۹ واحد در جولای به ۴۲.۵ کاهش یافت.

اقتصاددانان اظهار کردند که نشانه‌های زیادی وجود ندارد که نشان دهد در ماه‌های آینده بهبودی در تولید پیش‌رو است.

 

ارسال نظر