شناسه خبر: 36954

افزایش ۲۳۲ درصدی صادرات آهن اسفنجی

در پنج ماهه نخست امسال بیشترین حجم صادرات فولادی‌ها متعلق به شمش فولاد بوده که ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده، اما بیشترین رشد صادرات را آهن اسفنجی با ۲۳۲ درصد، به خود اختصاص داده است.

به گزارش اقتصادنگار، بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در مجموع پنج ماهه امسال، سه میلیون و ۹۳ هزار تن شمش فولاد صادر شده که بیشترین حجم صادراتی فولادی‌هاست که ۲۴.۸ درصد بیش از میزان صادرلات آن در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته است که ظرف آن مدت، دو میلیون و ۴۷۸ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) صادر شده بود.

پس از آن، یک میلیون و ۳۴۱ هزار تن محصولات فولادی طی مدت مذکور سال جاری صادر شده که نسبت به ۱۶۶ هزار تن صادراتی در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۱۵  درصد بیشتر است.

ظرف پنج ماهه امسال یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به یک میلیون و ۱۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از ۱۴۸ هزار تن در مجموع پنج ماه ابتدایی ١۴٠١ به ۱۹۵ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده که نشان از افزایش ۳۱.۸ درصدی صادرات این مقاطع فولادی دارد.  

رشد صادرات اما در خصوص آهن اسفنجی رکورد زده و افزایش ۲۳۲.۴ درصدی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۱۳ هزار آهن اسفنجی صادر شده بود، این عدد در مجموع پنج ماهه ۱۴٠٢ به ۷۰۸ هزار تن رسیده که بیشترین رشد صادرات را در این مقایسه آماری ثبت کرده است.

 

ارسال نظر