کدخبر: ۱۰۵۰۰

وقوع شرایط اقتصادی ناشی از کرونا لزوم برنامه‌ریزی و حمایت از کسب و کارها را ضروری ساخته است.

وقوع شرایط وخیم اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، طراحی ابزارها و سیاستهای مناسب جهت برخورد با این شرایط را ضروری می‌سازد.

دسته‌ای از این سیاست‌ها به صورت کوتاه مدت و به منظور مواجهه با شرایط بحرانی حین شیوع به کار گرفته می‌شوند و دسته‌ای دیگر با نگاه بلندمدت و به منظور جبران کاستی ها و عقب ماندگی‌های اقتصادی ناشی از آن طراحی می‌شوند.

وزارت اقتصاد سیاست های مورد نظر برای حمایت از کسب و کارها در گزارشی ارائه کرد.

۱- حمایت اعتباری و تامین فوری مواد اولیه بنگاههای تولیدکننده لوازم مصرفی و تجهیزات پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا؛

۲- معافیت موقت مالیات بر ارزش افزوده اقلام خام در شرایط بحران اقلام بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا

۳- تخفیف مالیاتی، تمدید مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات تا یک مدت مشخص؛

۴- تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمۀ تامین اجتماعی تا یک مدت مشخص و پرداخت حق بیمۀ بیکاری شاغلین کسب و کارهای مذکور

۵- استفاده از ابزار تعرفه گمرکی کاهش یا حذف موقت به منظور تسهیل و تسریع واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز برای مقابله با آثار سوء رخداد. تولید کالاهای مرتبط با پیشگیری از شیوع 

و درمان بیماری کرونا

۶- امهال و بخشش موقت سود و جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات مربوط به کسب و کارهای کوچک و متوسط متأثر از رخداد با تأکید بر مشتریان خوش حساب به عنوان مثال برای ماههای اسفند و فروردین در 

مورد کرونا

۷- افزایش حجم و تسریع در پرداخت تسهیلات برای فعالان حوزههای مرتبط با مواجهه با رخداد پیشگیری از شیوع و درمان بیماری در مورد بیماری کرونا

۸- تمدید مدت زمان قرارداد شرکتهای کوچک و متوسط طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی که به دلیل رخداد از ایفای تعهدات خود بازمانده اند با تأکید و اولویت قراردادن بنگاههای خوش حساب.

۹- برنامه ریزی به منظور استفاده از ظرفیت ایجاد شده بعد از فروکش کردن بحران کرونا به منظور ایجاد جهش در تولید و صادرات؛

۱۰- حمایت از پلتفرمهایی که به توسعه دورکاری در بخشهای دولتی و خصوصی کمک می‌کنند.

۱۱- در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی برای کارکنان دارای درآمد ثابت بخش دولتی و بخش خصوصی با حمایت دولت 

۱۲- پیش بینی تسهیلات حمایتی لازم از کسب و کارهای پیشرو و پیشران به منظور تسریع رفع آثار سوء اقتصادی ناشی از وقوع رخداد ارائه تسهیلات گردشگری و سفر در تابستان برای جبران کاهش سفرهای نوروزی و حمایت از بخش گردشگری به عنوان یک بخش پیشران

۱۳- تسریع در مقررات زدایی و لغو محدودیتها مجوزها برای تغییر فعالیت برای کسب و کارهایی که در جهت تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز برای مبارزه کرونا به دنبال تغییر زمینه فعالیت هستند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر