کدخبر: ۱۰۹۹۹

مرکز آمار هلند اعلام کرد که شمار بیکاران این کشور تا پایان ماه مارس با هزار نفر کاهش به ۲۷۳ هزار نفر رسید تا بدین ترتیب نرخ بیکاری با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به دو ماه قبل به سطح ۲.۹ درصدی برسد که کمترین نرخ بیکاری این کشور از زمان ثبت آمار مربوطه محسوب می‌شود.

 

طی این مدت شمار شاغلان هلندی ۱۷ هزار نفر کمتر شده و به ۹ میلیون و ۴۰ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت نیز که نسبت جمعیت شاغل در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال را اندازه می گیرد به ۷۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده که ۰.۲ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل بوده است.

 

متوسط نرخ بیکاری هلند در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ معادل ۵.۱۸ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۴ با ۷.۹ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به مارس ۲۰۲۰ با ۳.۲ درصد بوده است.

 

از سوی دیگر اما نرخ بیکاری در استرالیا تا پایان ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل به ۵.۲ درصد رسید که این رقم، ۰.۳ درصد کمتر از نرخ قبلی مورد انتظار و اما بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در استرالیا در سه ماه اخیر بوده است.

 

طی این مدت شمار شاغلان استرالیایی ۵۹۰۰ نفر کمتر شده و به ۱۳ میلیون و ۱۷ هزار نفر رسیده است. شمار بیکاران این کشور تا پایان ماه  مارس نیز با ۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر افزایش به ۷۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر رسید.

 

 نرخ مشارکت نیز که نسبت جمعیت شاغل در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال را اندازه می گیرد به ۶۶ درصد کاهش پیدا کرده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل بوده است. البته این نرخ مشارکت ۰.۲ درصد بیشتر اد پیش بینی قبلی کارشناسان بود.


/ایسنا

ارسال نظر