کدخبر: ۱۱۵۰۵

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۵ روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۳۶۵ هزار واحد رشد، بازدهی ۷۱.۲۰ درصدی را در این مدت نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

به گزارش اقتصاد نگار، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت ۲۵ روز معاملاتی، تعداد ۱۷۳میلیارد و ۲۶۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۶۸۹هزار و ۷۹۸میلیارد ریال در ۲۸میلیون و ۵۳۰هزار و ۹۵۲دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۱۰۲میلیارد و ۲۸۰میلیون سهم به ارزش ۷۵۹هزار و ۸۰۰میلیارد ریال در ۱۱میلیون و ۱۷۶هزار و ۸۶۲نوبت در بازار اول؛ ۶۶میلیارد و ۷۷۲میلیون سهم به ارزش ۸۷۱هزار و ۹۷۹میلیارد ریال در ۱۷ میلیون و ۹۰هزار و ۱۱نوبت در بازار دوم؛ ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار هزار برگه به ارزش ۸هزار و ۳۴۲میلیارد ریال در ۳ هزار و ۲۶۱نوبت در بازار بدهی، ۴۳۰هزار قرارداد به ارزش ۴۴۱میلیارد ریال در ۱۲هزار و ۹۴۴نوبت در بازار مشتقه و ۴میلیارد و ۲۰۷میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در

بورس تهران به ارزش ۴۹هزار و ۲۳۶میلیارد ریال در ۲۴۷هزار و ۸۷۴نوبت مورد معامله قرار گرفته است. شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۳۶۵هزار و ۱۹۳واحد رشد، معادل ۷۱.۲۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۸۷۸هزار و ۹۴واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۲۶۰هزار و ۱۲۲واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۷۶۸ هزار و ۵۳۰ واحدی به ترتیب ۷۱.۷۱ و ۷۰.۶۳درصد افزایش داشته‌اند.

 

ارسال نظر