کدخبر: ۱۱۷۸۰

نرخ بیکاری سوئیس تا پایان ماه آوریل به ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه آوریل امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به ماه قبل آن ۰.۷ درصد بیشتر بوده و بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از مارس سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۷ هزار و ۷۸۹  نفر بیشتر شده و به ۱۵۳ هزار و ۴۱۳ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار افراد بیکار در سوئیس ۱۵ هزار و ۴۳۱  نفر افزایش داشته است که معادل ۱۶.۴ درصد کل جمعیت بیکاران است.

همچنین تا پایان ماه آوریل شمار افراد جویای شغل ۸۹۳۲  نفر افزایش داشته و به ۱۹۱ هزار و ۷۰۱  نفر رسیده است. در مقایسه با سال گذشته این رقم ۵۴۰۰ نفر بیشتر شده است که معادل ۴.۸ درصد از کل جمعیت افراد جویای شغل است.

در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۱۸.۱ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲۰.۵ درصد تا پایان ماه آوریل رسیده است که بالاترین سطح ثبت شده در طول ۲۴ سال اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۲۶۳۴  نفر بیشتر شده و به ۱۷ هزار و ۱۹۱ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز شمار جوانان بیکار سوئیسی ۸.۸  درصد (معادل ۱۰۷۶  نفر) بیشتر شده است.

نرخ بیکاری تعدیل شده که عوامل متغیر فصلی را نیز در محاسبه نرخ بیکاری در نظر می‌گیرد تا پایان ماه دسامبر در سطح ۳.۳ درصدی قرار گرفته است که نسبت به ماه قبل خود ۰.۴ درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

انتهای پیام

 

ارسال نظر