کدخبر: ۱۱۷۸۱

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنانچه وسایل نقلیه حامل کالاهای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از طریق مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل آن متخلف محسوب می شود.

به گزارش اقتصاد نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵۴ این لایحه، فراز اول ماده ۶۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

«در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم یا تخلفی شود، مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حبس مورد به دو یاچهار برابر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می شود.»

بر اساس ماده ۵۵ این لایحه، تبصره ماده ۶۸ قاونو به شرح زیر اصلاح می شود:

«چنانچه وسایل نقلیه حامل کالاهای ممنوع به آب های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از طریق مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست(فهرست کل بار) داشته باشد به مجازات شروع به جرم این ماده محکوم می شود و همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود، جاری است.»

بر اساس ماده ۵۶ این لایحه، در بند شش ماده ۶۹ قانون واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.

بر اساس ماده ۵۷ این قانون، عبارت  «کارت پیله وری» به عنوان جز هفت به بند الف ماده ۶۹ قانون اضافه می شود.

انتهای پیام

 

ارسال نظر