کدخبر: ۱۲۰۳۵

به گزارش اقتصاد نگار؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ جمعیت غیرفعال افزایش یک میلیون و ۱۰۴ هزار نفری را تجربه کرده است و از ۳۴ میلیون و ۵۸۹ هزار نفر در زمستان ۹۷ به ۳۵ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در زمستان ۹۸ رسیده است و به عبارت دیگر با توجه به شرایط فصلی بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر به طور موقت از بازار کار خارج شده‌اند و این قابلیت را دارا می باشند که در فصول آینده به بازار کار برگردند.

ارسال نظر