کدخبر: ۱۲۴۹۰

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار؛ در خصوص وضعیت بازار سرمایه و صعود و نزول اخیر شاخص بورس گفت: بازار بورس در حال حاضر متعادل شده و دولت باید سعی کند در 6 ماهه آینده نیز بازار به همین روال باقی بماند و ریزش یا جهش شدیدی نداشته باشد. از سویی دیگر اگر بنیاد شرکت های بورسی تقویت شود، همین شاخص فعلی هم برای بازار بورس ایران کم هست و انتظار رشد بیشتری را هم می توان داشت.

چگونه می توانیم بنیاد شرکت های بورسی را تقویت کنیم؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال گفت: یکی از راه های تقویت بنیاد شرکت های بورسی، انتشار اوراق است بدین صورت که با انتشار اوراق و عملیات بازار باز، ثبات به اقتصاد ایران بازگردد و در نتیجه نرخ تنزیلی که قیمت ذاتی اوراق بر اساس آن تعیین می شود، کاهش پیدا می کند و این به معنی افزایش P/E بازار و رشد شاخص است.  راه دوم تقویت EPS و سودآوری شرکت هاست. بدین صورت که شرکت های بورسی باید از شمول قیمت گذاری و تعزیرات حکومتی خارج شوند، زیرا در حال حاضر شرکت های بورسی محصولات خود را ارزانتر به دلال ها، رانت خواران و ویژه خواران می فروشند و آن ها هستند که از قیمت درب کارخانه تا قیمت مصرف کننده، منتفع می شوند. به نظر بنده باید مدتی تقویت سود شرکت های بورسی برای جلوگیری از ایجاد تورم انجام شود. متأسفانه انتقال سود به واسطه ها با هدف کنترل تورم انجام می شود در صورتی که ممکن است همین راه ما را به ابر تورم بکشاند. این نوع سیاست ها توسط کسانی اجرا می شود که متأسفانه هیچ نوع سواد، اطلاعات و صلاحیتی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ندارند. و اگر تدبیری از جانب مسئولان اندیشیده نشود و شرایط تعزیراتی و قیمت گذاری ادامه پیدا کند، شاهد بدتر شدن اوضاع و ریزش شاخص بورس خواهیم بود، به واقع ما در حال حاضر در یک وضعیت انتخاب بین بهشت و جهنم قرار داریم و اگر بورس دچار ریزش شدید شود، اقتصاد هم فرو خواهد ریخت.

انتهای پیام/

ارسال نظر